รับทำสปอตโฆษณาโคราช รับทําสปอตโฆษณาวิทยุ ราคาถูก

 

รับทำโฆษณาวิทยุโคราช เรามีสถานีรองรับโฆษณาของท่าน

 

สื่อโฆษณา ทางวิทยุ โคราช นครราชสีมา

 

spot คุณภาพดี ทำสปอตโฆษณาโคราช รับทำสปอตวิทยุโคราช

 

รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ รับผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ สปอตวิทยุ

 

โฆษณาวิทยุ สปอตรถแห่ เรามีตัวอย่าง ให้ฟังด้วย

 

รับผลิตสปอตวิทยุ รถแห่ สกู๊ป สั้น และ จิงเกิ้ลรายการวิทยุต่างๆ

 

โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ กว่า 10 ปี

 

เบอร์โทรติดต่อ 081-1855822

 

Line id = comprice

 

หรือ ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่

 

http://รับทําโฆษณาสปอตวิทยุ.blogspot.com

 

 

รับผลิตสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา สปอตรถแห่ จิงเกิ้ล ราคาประหยัด

 

ใน จังหวัดนครราชสีมา โคราช

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสปอตโฆษณา เบื้องต้น

 

สำหรับผู้สนใจลงโฆษณากับเรา

 

สื่อโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน์

 

วิทยุกระจายเสียง (Radio) เป็นสื่อที่นิยมแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้ว สามารถเข้าถึงได้ทุกครอบครัว เพราะมีราคาถูกซื้อหาได้ง่าย ผู้ฟังสามารถนำวิทยุติดตามตัวไปฟังได้ทุกหน ทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม แม้จะทำงานอยู่ก็ยังสามารถรับฟังข่าวสารต่างๆ ได้ วิทยุจึงเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาก

ถึงแม้ว่าความนิยมในการรับฟังวิทยุจะลดลงกว่าในอดีต แต่จำนวนผู้ฟังรายการวิทยุก็ยังคงมีอยู่มาก ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดทำการสำรวจเพื่อบันทึกเป็นสถิติและข้อมูลอย่างจริงจัง แต่มีการแบ่งช่วงเวลาที่คาดว่า
จะมีโอกาสรับฟังรายการวิทยุ ดังนี้

 

1) AA ช่วงเวลาระหว่าง 6.00-9.00 น. เรียกว่า Drive Time เป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ฟังมากที่สุดนับตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าตรู่ ไปจนถึงช่วงขับรถเดินทางไปทำงานก็จะเปิดวิทยุรับฟังข่าวสารต่างๆ ไปด้วย อัตราค่าโฆษณาในช่วงเวลาตอนเช้านี้จะแพงที่สุด

2) A ช่วงเวลาระหว่าง 15.00-19.00 น. เรียกว่า Afternoon Drive Time ซึ่งเป็นช่วงขับรถกลับบ้านตอนเย็นหลังเลิกงาน

3) B ช่วงเวลาระหว่าง 9.00-15.00 น. เรียกว่า Run of Station (ROS.) ซึ่งเป็นเวลากลางวัน จะมีกลุ่มแม่บ้านฟังรายการวิทยุ
ในช่วงนี้มากที่สุด รวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่น และคนทำงานออฟฟิศ4) C ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ไปจนถึงเวลาปิดสถานี เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะอยู่บ้าน โดยในช่วงหัวค่ำจะมีผู้ฟังรายการวิทยุน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่จะไปดูรายการโทรทัศน์กันมากกว่า แต่ช่วงดึกไปแล้ว (หลัง 4 ทุ่ม) จะมีผู้ฟังวิทยุมากขึ้น ซึ่งได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงานตอนกลางคืน เช่น ยาม คนขับแท็กซี่รอบดึก รวมไปถึงคนนอนดึก เป็นต้น

 

saturnline

 

ประเภทของ Spot โฆษณาทางวิทยุ แบ่งเป็น 2 ชนิดเช่นเดียวกับโทรทัศน์ คือ

1) Loose Spot คือ Spot โฆษณาที่คั่นระหว่างช่วงต่อรายการ

2) In program Spot คือ Spot โฆษณาที่เปิดอยู่ในรายการใดรายการหนึ่งข้อดีของการโฆษณาทางวิทยุ มีดังนี้

1) เป็นสื่อที่สามารถส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและสามารถครอบคลุมผู้ฟังได้ครั้งละจำนวนมาก

เพราะเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก ส่วนใหญ่จะมีทุกบ้าน

2) สามารถเลือกเข้าถึงผู้ฟังเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะเขตทางภูมิศาสตร์ได้อย่าง เฉพาะเจาะจง

3) เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ ทั้งในแง่การผลิต Spot โฆษณาและการซื้อเวลาทางวิทยุ มีอัตราค่าโฆษณา

ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อทางโทรทัศน์ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์

4) สามารถออกโฆษณาซ้ำ ๆ ได้บ่อยครั้ง เพราะอัตราค่าโฆษณาไม่แพง

5) สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและข้อความโฆษณาได้จนถึงช่วงใกล้เวลาออกอากาศ

6) มีจำนวนสถานี จำนวนรายการและช่วงเวลาให้เลือกมากกว่าโทรทัศน์

7) สามารถติดตามผู้ฟังไปได้ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดหรือจะทำงานอื่นไป ด้วยขณะที่ฟังวิทยุก็ได้

แม้จะอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถรับฟังข่าวสารโฆษณาได้

 

ข้อเสียของการโฆษณาทางวิทยุ มีดังนี้

 

1) เป็นสื่อที่ใช้เฉพาะทางเสียงอย่างเดียว ไม่มีภาพ อาจทำให้การสื่อความหมายไม่ชัดและขาดความน่าสนใจ

2) ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างจริงจัง เพราะในขณะฟังวิทยุผู้ฟังมักทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

ทำให้ความสนใจต่อข่าวสารน้อยลง

3) อายุของข่าวสารสั้นมาก ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าผู้ฟังพลาดโอกาสที่จะได้ยินแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้อีก

4) เนื่องจากจำนวนสถานีวิทยุและจำนวนรายการมีมากมาย ทำให้เกิดการแบ่งแยกและกระจัดกระจายของกลุ่มผู้ฟัง และผู้ฟังยังสามารถปิดวิทยุหรือหมุนคลื่นเปลี่ยนสถานีได้ง่ายหากข่าวสารไม่มีความน่าสนใจ ทำให้เกิดการสูญเปล่าได้ง่าย

5) การโฆษณาทางวิทยุมีมากเกินควร จนทำให้ผู้ฟังเกิดความรำคาญและไม่ให้ความสนใจกับการโฆษณาเท่าที่ควร

สื่อวิทยุกระจายเสียง Radio

 

สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง เรียกกันตามภาษาโฆษณาว่า "สปอตวิทยุ" หมายถึง

 

ข้อความซึ่งเขียนเพื่อสนองวัตถุประสงค์ทางด้านทางการโฆษณา และผ่านการบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการวางสื่อโฆษณาในลักษณะของแผ่นเสียงหรือเทป แล้วแต่ชนิดของการใช้งานและความต้องการของแต่ละสถานี (ความยาว 30 นาที เป็นความยาวที่ทุกสถานียึดเป็นมาตรฐาน)
ข้อความที่ผู้จัดรายการวิทยุอ่านสดๆ โฆษณาสินค้าสลับเปิดเพลงไม่นับว่าเป็นสปอตวิทยุ ซึ่งถือว่าเป็นเพียง "คำพูดวิทยุ" เท่าวัน

การใช้วิทยุเป็นสื่อในการโฆษณามีข้อพิจารณาเหมือนกับโทรทัศน์เกือบทุกอย่าง เพียงแต่ว่าผู้ฟังรับข่าวสารจากวิทยุโดยการฟังและไม่สามารถมองเห็นผู้พูดได้และสถานีวิทยุมีจำนวนมากกว่าสถานีโทรทัศน์เป็นสิบเท่า ทำให้ผู้ฟังและไม่สามารถมองเห็นผู้พูดได้และสถานีวิทยุมีจำนวนมากกว่าสถานีโทรทัศน์เป็นสิบเท่า ทำให้ผู้ฟังแต่ละรายการของแต่ละสถานีจึงมีน้อยและการวัดผู้ฟังวิทยุทำได้ยาก

DJ

 

รูปแบบของสปอตวิทยุ

 

1. แบบใช้เพลงโฆษณา (Jingle approach)
สปอตวิทยุแบบนี้มักจะคล้องจองเป็นคำกลอนและเป็นทำนองที่น่าฟัง ร้องตามง่ายได้เนื้อหา แต่จะมีประสิทธิภาพข้อความสั้น ๆ

หรือความคิดที่ไม่ซับซ้อนง่าย ๆ เท่านั้น

2. สปอตวิทยุแบบเล่าเรื่อง (Narrative commercials) โดยมากจะเป็นการเล่าเรื่องส่วนใหญ่ด้วยบทสนทนาและมักจะเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน
เนื่องจากในประเทศของเรา สปอตวิทยุถูกจำกัดไว้เพียง 30 วินาที ดังนั้นนักเขียนบทโฆษณาทางวิทยุต้องรู้จักใช้เวลาให้ดีวางโครงสร้าง
อย่างรอบคอบทำให้จุดขายสำคัญ เด่น และมีวรรคที่สำคัญๆ ที่จับใจคนฟังในที่สุด

3. สปอตวิทยุและประกาศตรงๆ ในลักษณะประเภทนี้นิยมให้ผู้ประกาศเป็นผู้เสนอสาระเกี่ยวกับสินค้าเป็นจุดสำคัญที่ควรจะขาย และมักจะจบด้วยคำเชิญชวนให้ลอง สปอตประเภทนี้จะใช้เสียงประกอบช่วยสร้างบรรยากาศ หรือไม่ใช้ก็ได้

4. สปอตวิทยุแบบใช้บุคคล สปอตวิทยุแนวนี้อาศัยความแรงจากบุคคลผู้เสนอสาระ อาจใช้บุคคลมีชื่อเสียงมาเสนอสินค้า โดยผู้เขียนบทโฆษณาจะเขียนบทให้ หรืออาจจะเพียงวางแนวทางการพูดแล้วให้ผู้พูจับสาระของสินค้าเพื่อพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การใช้สื่อทางวิทยุและกระจายเสียงมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบดังนี้

 

ข้อได้เปรียบ

 

1. สามารถส่งข้อความโฆษณาไปยังเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากและอย่างรวดเร็ว
2. สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้จนถึงระยะเวลาใกล้เวลาก่อนออกอากาศเพียงเล็กน้อย
3. งานสร้างโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเป็นงานที่ง่ายที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ
4. สามารถเลือกสื่อวิทยุเพื่อการโฆษณาได้มากกว่าสถานีโทรทัศน์
5. ข่าวสารโฆษณามีความถี่สูง

 

ข้อเสียเปรียบ

 

1. ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างจริงจังเพราะในขณะฟังวิทยุ ผู้ฟังก็ทำอย่างอื่นไปด้วย
2. การไม่สามารถมองเห็นภาพของจริงได้
3. เป้าหมายของสื่อวิทยุมีอยู่อย่างกระจัดกระจายกัน เนื่องจากมีสถานีวิทยุเป็นจำนวนมาก
4. การโฆษณามีมากเกินควร งานเกี่ยวกับการเลือกสถานีวิทยุที่เหมาะสมเป็นงานที่ยาก

และข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุแต่ละสถานีมักจะไม่สมบูรณ์

ขอบคุัณข้อมูลจาก http://www.geocities.ws/kanitt_88/lesson4.htm

 

เบอร์โทรติดต่อ 081-1855822

 

Line id = comprice

 

รับรองงานคุณภาพไม่พอในยินดีคืนเงิน

 

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจและใช้บริการกับเรา

 

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเรามีทีมงานให้คำปรึกษาก่อนจัดทำสปอตโฆษณาวิทยุ รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ สปอตโฆษณาวิทยุ ราคาถูก 1. กรุงเทพมหานคร 2. กระบี่ 3. กาญจนบุรี 4. กาฬสินธุ์ 5. กำแพงเพชร 6. ขอนแก่น 7. จันทบุรี 8. ฉะเชิงเทรา 9. ชลบุรี 10. ชัยนาท 11. ชัยภูมิ 12. ชุมพร 13. เชียงราย 14. เชียงใหม่ 15. ตรัง 16. ตราด 17. ตาก 18. นครนายก 19. นครปฐม 20. นครพนม 21. นครราชสีมา 22. นครศรีธรรมราช 23. นครสวรรค์ 24. นนทบุรี 25. นราธิวาส 26. น่าน 27. บึงกาฬ 28. บุรีรัมย์ 29. ปทุมธานี 30. ประจวบคีรีขันธ์ 31. ปราจีนบุรี 32. ปัตตานี 33. พระนครศรีอยุธยา 34. พังงา 35. พัทลุง 36. พิจิตร 37. พิษณุโลก 38. เพชรบุรี 39. เพชรบูรณ์ 40. แพร่ 41. พะเยา 42. ภูเก็ต 43. มหาสารคาม 44. มุกดาหาร 45. แม่ฮ่องสอน 46. ยะลา 47. ยโสธร 48. ร้อยเอ็ด 49. ระนอง 50. ระยอง 51. ราชบุรี 52. ลพบุรี 53. ลำปาง 54. ลำพูน 55. เลย 56. ศรีสะเกษ 57. สกลนคร 58. สงขลา 59. สตูล 60. สมุทรปราการ 61. สมุทรสงคราม 62. สมุทรสาคร 63. สระแก้ว 64. สระบุรี 65. สิงห์บุรี 66. สุโขทัย 67. สุพรรณบุรี 68. สุราษฎร์ธานี 69. สุรินทร์ 70. หนองคาย โคราช โคราช 71. หนองบัวลำภู 72. อ่างทอง 73. อุดรธานี 74. อุทัยธานี 75. อุตรดิตถ์ 76. อุบลราชธานี 77. อำนาจเจริญ